Đánh giá tác động môi trường

Kính chào quý khách !

Công ty môi trường Sông Hồng là một công ty chuyên hoạt động về các dịch vụ môi trường tư vấn môi trường . Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM .

đánh giá tác động môi trường

1.Đối tượng thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi tường - ĐTM

Chủ dự án phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 5 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Chủ Dự án có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng.

2.Hồ sơ bao gồm:

-          Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư này.

-          Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

-         Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

3.Quy trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi tường - ĐTM

-         Thu thập số liệu cơ sở, khảo sát thực địa khu vực dự án.

-         Phân tích, thống kê các tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư của dự án (nếu có).

-         Phân tích, thống kê các tác động trong giai đoạn xây dựng của dự án.

-         Phân tích, thống kê các tác động trong giai đoạn hoạt động ổn định của dự án.

-         Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khống chế ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng của dự án.

-         Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khống chế ô nhiễm trong giai đoạn hoạt động ổn định của dự án.

-         Đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường.

-         Tổng hợp số liệu và hoàn thành báo cáo.

-         Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định.

 4.Cơ quan thẩm định phê duyệt “Báo cáo đánh giá tác động môi trường”:

-         Sở Tài nguyên và Môi trường.

-         Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5.Đề cương chi tiết của báo cáo đánh giá tác động môi tường - ĐTM

Nội dung và cấu trúc Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Để biết rõ hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty môi trường Sông Hồng

Điện thoại: 08.6259.2053 hoặc 0938.05.83.83

Hotline: 0909.32.1616 - Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng !

Bạn có thể biết thêm  tại : Cong ty moi truong Sông Hồng.

dệt may thắng lợi

 
 

Thống kê

001332782
Today
Yesterday
This Week
This Month
232
652
3167
26229

Liên Hệ

Công ty Môi Trường Sông Hồng
Office: 44/20 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Hotline: 0909.32.1616
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.