Đề án bảo vệ môi trường

1. Đối tượng thực hiện:
Theo Nghị định chính phủ: số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

đề án bảo vệ môi trường

Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường 2015 bao gồm: các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có một trong những giấy tờ sau:
 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
Theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa là ba mươi sáu (36) tháng kể từ ngày Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, phải thực hiện Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
a) Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết:
Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT. gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
b) Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản:
Đối với Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT. gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 nghị định 18/2015/NĐ-CP để đăng ký.
2. Hồ sơ gồm:
 Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông 26/2015/TT-BTNMT
 Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
 Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.
3. Cơ quan nộp phê duyệt
 Đối với Cơ sở lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết nộp Sở Tài nguyên Môi trường.
 Đối với Cơ sở lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản nộp Phòng Tài nguyên Môi trường huyện.
 Đối với các Cơ sở nằm trong khu Công nghiệp tại TP.HCM nộp HepZa.

Để biết rõ hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty môi trường Sông Hồng

Điện thoại: 08.6259.2053 hoặc 0938.05.83.83

Hotline: 0909.32.1616 - Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng !

dệt may thắng lợi

 
 

Thống kê

001332769
Today
Yesterday
This Week
This Month
219
652
3154
26216

Liên Hệ

Công ty Môi Trường Sông Hồng
Office: 44/20 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Hotline: 0909.32.1616
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.