Giấy phép khai thác nước dưới đất-Công ty môi trường

1/ Đối tượng thực hiện:

Tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nhu cầu khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm.

khai-thac-nuoc-ngam


Các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng nước ngầm hoặc có công trình khai thác nước ngầm mà chưa có giấy phép khai thác nước ngầm.
-> Đều phải thực hiện đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm theo đúng quy định của pháp luật.
Định kì 6 tháng/ lần các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng, có công trình sử dụng nước ngầm phải tiến hành làm báo cáo tình hình sử dụng nước ngầm.

2/ Quy trình công việc:

· Xác định địa điểm, Công Suất khu vực cần khai thác

· Khảo sát, thu thập số liệu, địa hình, địa mạo, điều kiện địa lý, khí hậu thủy văn

· Xác định điều kiện kinh tế xã hội môi trường, tại khu vực khai thác.

· Xác định thông số về các đặc diểm địa chất, thủy văn gây ảnh hưởng đến khai thác nước ngầm.

· Thu mẫu nước phân tích tại phòng thí nghiệm.

· Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước.

· Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình theo tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo tọa độ VN 2000.

· Tính toán dự báo mức nước hạ thấp.

· Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.

· Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước.

· Hoàn thành lập đề án xin khai thác nước ngầm.

· Trình nộp cơ quan chức năng. (Sở Tài Nguyên Môi Trường)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ ÁN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM - ĐỀ ÁN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Mở đầu:
- Tên chủ đề án, giấy phép thăm dò nước dưới đất
- Mục đích khai thác nước
- Tổng lượng nước yêu cầu; lưu lượng lớn nhất....m3/ngày đêm; chế độ khai thác;
- Các văn bản pháp lý của cơ quan Nhà nước cho phép xây dựng công trình khai thác nước....
- Đơn vị tư vấn, lập đề án và thiết kế công trình khai thác nước.

I. Đặc điểm các tầng chứa nước trong khu vực
- Chiều sâu, chiều dày các tầng chứa nước...
- Đặc điểm thấm nước, dẫn nước và các thông số của các tầng chứa nước qua tài liệu báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất....

II. Hiện trạng khai thác nước dưới đất và các nguồn nhiễm bẩn trong khu vực
1. Tóm tắt hiện trạng khai thác trong khu vực: vị trí công trình, số lượng giếng, lưu lượng khai thác, mực nước hạ thấp, chế độ khai thác, thời gian khai thác, tầng chứa nước khai thác, cấu trúc giếng khai thác....
2. Hiện tượng biến đổi mực nước, chất lượng nước, sụt lún đất do công trình khai thác gây ra trong khu vực (nếu đã có).
3. Các nguồn thải, chất thải có khả năng gây ô nhiễm trong khu vực: vị trí, loại chất thải, lượng chất thải và phương thức thải chất thải.

III. Dự báo mực nước hạ thấp và tác động môi trường
1. Tính dự báo mực nước hạ thấp do công trình dự kiến khai thác gây ra cho các công trình đang khai thác xung quanh; xác định lưu lượng và mực nước hạ thấp hợp lý.
2. Đánh giá khả năng nhiễm bẩn và xác định đới phòng hộ vệ sinh, thiết kế các biện pháp tiêu thoát nước khu vực công trình khai thác.

Để biết rõ hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty môi trường Sông Hồng

Điện thoại: 08.6259.2053 hoặc 0938.05.83.83

Hotline: 0909.32.1616 - Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng !

Nếu bạn muốn tham khảo thêm có thể xem tại : công ty  môi trường

dệt may thắng lợi

 
 

Thống kê

001332716
Today
Yesterday
This Week
This Month
166
652
3101
26163

Liên Hệ

Công ty Môi Trường Sông Hồng
Office: 44/20 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Hotline: 0909.32.1616
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.