Hồ sơ xả thải

xu-ly-nuoc-thai-truoc-khi-do-ra-moi-truong

1. ĐỐI TƯỢNG LẬP HỒ SƠ XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

- Các Cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc xử lý nước thải trước khi xả ra ngườn nước tự nhiên.

2. QUY TRÌNH LẬP HỒ SƠ XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

- Thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo và khảo sát thực địa về công trình xả thải vào nguồn nước tại Cơ sở.

- Tiến hành đo đạc, lấy mẫu và xác định tọa độ vị trí tại các điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt tại điểm xả vào sông, suối của nguồn thải).

- Phân tích, nghiên cứu, đánh giá về đặc điểm, tính chất nguồn nước thải tại Cơ sở.

- Mô tả hệ thống công trình xử lý nước thải vào nguồn nước.

- Thu thập, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận để đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận.

- Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

- Nghiên cứu, đề xuất biện pháp giảm thiểu và khắc phục sự ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do xả nước thải.

- Hoàn thành các sơ đồ, bản vẽ về công trình xả nước thải.

- Tổng hợp số liệu và hoàn thành Đề án/Báo cáo.

- Nộp đề án/báo cáo cho cơ quan nhà nước theo quy định.

3. CƠ QUAN TIẾP NHẬN CẤP GIẤY PHÉP

- Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CỦA ĐỀ ÁN XẢ THẢI
Nội dung Đề án xả thải được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục B8.1 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn về việc cấp phép khai thác nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; bao gồm các mục sau :
Đối với trường hợp xin cấp phép mới.
Mở đầu
1. Giới thiệu sơ lược về cơ sở xả thải:
2. Nhu cầu sử dụng nước Chất lượng nguồn nước tiếp nhận và xả nước thải của cơ sở xả nước thải.
3. Nguyên nhân chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải.
4. Kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải và công nghệ xử lý nước thải dự kiến.
Chương I. Đặc trưng nguồn thải và hệ thống công trình xử lý, xả nước thải
1. Đặc trưng nguồn nước thải
2. Mô tả công trình xả nước thải
Chương II. Đặc trưng nguồn nước tiếp nhận nước thải
1. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải
2. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận
3. Đánh giá tác động của hiện trạng xử nước thải đến nguồn nước tiếp nhận
Chương III. Hệ thống công trình xử lý, xả nước thải dự kiến và tác động của việc xả nước thải vào nguồn nước
1. Hệ thống xử lý nước thải
2. Mô tả công trình xả nước thải
3. Tác động của việc xả nước thải vào nguồn nước
Chương IV. Đề xuất biện pháp giảm thiểu và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do xả nước thải
1. Kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận nước thải
2. Chương trình quan trắc và kiểm soát nước thải và nguồn tiếp nhận
Kết luận và kiến nghị

Để biết rõ hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty môi trường Sông Hồng

Điện thoại: 08.6259.2053 hoặc 0938.05.83.83

Hotline: 0909.32.1616 - Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng !

Mọi chi tiết về xử lý nước thải bạn có thể xem tại:Xử lý nước thải

dệt may thắng lợi

 
 

Thống kê

001330650
Today
Yesterday
This Week
This Month
275
760
1035
24097

Liên Hệ

Công ty Môi Trường Sông Hồng
Office: 44/20 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Hotline: 0909.32.1616
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.