Thiết kế bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh nhất

Quá trình sinh hóa, hình thành các khí chủ yếu bãi chôn lấp xảy ra 5 giai đoạn:

-Giai đoạn 1: phân hủy hiếu khí

Giai đoạn này có thể kéo dài một vài ngày cho đến vài tháng, phụ thuộc vào tốc độ phân hủy. trong giai đoạn này các thành phần hữu cơ phân hủy với điều kiện hiếu khí bởi vì một lượng không khí bị giữ lại trong bãi rác trong quá trình chôn lấp. Nguồn vi sinh vật chủ yếu thực hiện trong quá trình phân hủy này có trong thành phần hữu cơ của rác ngay từ khi rác được thu gom.

-Giai đoạn 2: giai đoạn phân hủy kị khí.

Khi lượng oxy trong rác bị cạn kiệt thì sự phân hủy chuyển sang dạng phân hủy kỵ khí. Trong giai đoạn này, nitrate và sulfate thường bị khử thành khí nitrogen N2 và H2S. Khi thế oxy hóa khử giảm, cộng đồng vi khuẩn thực hiện quá trình thủy phân và chuyển hóa các hợp chất cao phân tử do các enzyme trung gian thành các hợp chất đơn giản hơn thích hợp cho các vi sinh vật. chúng sẽ dung các chất đơn giản này như chất dinh dưỡng, nguồn năng lượng và carbon cho tế bào chúng. Trong giai đoạn này pH của nước rò rỉ sẽ giảm xuống do sự hình thành các acid hữu cơ và ảnh hưởng của sự tăng nồng độ CO2 trong bãi rác.

-Giai đoạn 3: lên men acid của rác

Khí được sinh ra trong giai đoạn này là CO2, một lượng nhỏ H2, H2S cũng được hình thành. Vi sinh vật hoạt động chủ yếu là tùy tiện và hiếu khí, pH của nước rò rỉ sẽ giảm xuống <5. BOD5, COD, và độ dẫn điện tăng lên đáng kể và một số thành phần vô cơ, chủ yếu là kim loại nặng sẽ được hòa tan trong giai đoạn này.

-Giai đoạn 4: lên men Methanen (CH4)

Vi sinh vật hoạt động trong giai đoạn này chủ yếu là kị khí (vi khuẩn methane). Ở đây, sự hình thành methane và acid diễn ra đồng thời mặc dù sự hình thàh acid giảm đáng kể. Do các acid và hadrogen bị chuyển hóa thành CH4 và CO2 nên pH nước rò rỉ đạt giá trị trung bình từ 6,8 đến 8. Giá trị BOD5, COD, nồng độ kim loại nặng giảm xuống.

-Giai đoạn 5: giai đoạn ổn định.

Giai đoạn ổn định xảy ra sau khi các vật liệu hữu cơ dễ phân hủy sinh học được chuyển hóa thành CH4 và CO2.

Sự tạo thành khí của chất thải

Khí sinh học được tạo ra do quá trình phân hủy các chất hữu cơ qua 5 giai đoạn phân hủy ở trên. Bao gồm các khí: NH3, CO2, N2, CO, H2S, CH4…trong đó khí metan chiếm tỷ lệ cao nhất.

 Để biết thê chi tiết tại : Công ty môi trường sông hồng

dệt may thắng lợi

 
 

Thống kê

001202730
Today
Yesterday
This Week
This Month
648
761
1409
14404

Liên Hệ

Công ty Môi Trường Sông Hồng
Office: 44/20 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Tel: (08) 6.259.2053
Hotline: 0909.32.1616
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.