QCVN 12-MT : 2015/BTNMT Quy chuẩn về nước thải giấy và bột giấy

QCVN 12-MT : 2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

Download tại đây

QCVN 01-MT : 2015/BTNMT Quy chuẩn về nước thải cao su

QCVN 01-MT : 2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

Download tại đây

Thông Tư 36/2015/TT-BTNMT Về Quản Lý Chất Thải Nguy Hại

Thông Tư 36/2015/TT-BTNMT Về Quản Lý Chất Thải Nguy Hại

Các bạn download file word tại đây

Tham khảo các dịch vụ môi trường khác như. Xử lý chất thải nguy hại 

Thông Tư 35/2015/TT-BTNMT Về Bảo Vệ Môi Trường Khu Kinh Tế, Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất, KCNC

Thông Tư 35/2015/TT-BTNMT Về Bảo Vệ Môi Trường Khu Kinh Tế, Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất, Khu công nghệ cao

Các bạn download file word tại đây

Xem thêm: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ ; Đánh giá tác động môi trường

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Download file Word tại đây

dệt may thắng lợi

 
 

Thống kê

001330648
Today
Yesterday
This Week
This Month
273
760
1033
24095

Liên Hệ

Công ty Môi Trường Sông Hồng
Office: 44/20 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Hotline: 0909.32.1616
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.